Ağzınızda Çıkan Yara ve Bezelere Dikkat

Ağız içinde çıkan küçük bezeler, ağızda ve boğazda tekrarlayan kanamalar, çiğneme ve yutma güçlüğü gibi belirtilere sahipseniz hemen bir diş hekimine görünmelisiniz. Çünkü bu belirtiler ağız kanseri belirtileri olabilir.

Armadent Ağız ve Diş Sağılığı Polikliniği Uzmanlarından Dt. Büşra Bozacıoğulları hızla yayılan ağız kanseri konusunda teşhisten tedaviye bilinmesi gerekenleri anlattı.

Ağız içinde, gırtlak, bademcikler, özellikle alt dudak olmak üzere dudaklar veya tükürük bezlerinde meydana gelen kanser; ağız kanseridir.

45 Yaş Üstü ve Özellikle Erkekler Dikkat
Özellikle 45 yaş üstü kişilerde ve erkeklerde görülme sıklığı fazla olan ağız kanserinde, diğer tüm kanserler gibi erken teşhis çok önem¬li. Hastalığın erken teşhisi ile birlikte, vücudun diğer bölümlerine yayılması, konuş¬mada güçlük, yüzde şekil bozukluğu gibi durumları önlenebilir, tedavi süreci kolaylaşır.

Ağız Kanserinin Belirtileri
Kişi aşağıdaki soru¬ları yanıtlayarak hastalığın kendisinde bulunma olasılığını sorgulayabilir:
• Ağız içinde veya etrafında beyaz veya kırmızı renkli alanlar var mı?
• Ağız içinde hassas, tahriş olmuş, ka¬barık veya kalınlaşmış alanlar var mı?
• Ağızdaki yaraların 1 aydan fazla sür¬me veya etken kalktığında da iyileş¬meme durumu söz konusu mu?
• Ağızda veya boğazda tekrarlayan ka¬namalar var mı?
• Seste boğukluk veya boğazda yutula¬mayan cisim hissi var mı?
• Çiğneme ve yutma güçlüğü çekiyor musunuz?
• Dil ve çene hareketlerinde zorlanı¬yor musunuz?
• Dil veya ağzın diğer bölgelerinde his kaybı, uyuşukluk söz konusu mu?
• Alt veya üst çenede meyda¬na gelen şişlikler var mı? Ve bunun sonucu mevcut protez uyumunun bozulması durumu gözleniyor mu?

Sigara Kullananların Özellikle Dikkat Etmesi Gerekenler
Özellikle sigara kullanan kişi¬lerin ısı ve kimyasal maddelerle birlikte ağzı kaplayan epitel doku¬da kalınlaşma belirtisine çok dikkat etmesi gerekiyor. Bu dokunun su emmesiyle birlikte oluşan beyaz lez¬yonlar kanser açısından maalesef bü¬yük bir önem taşıyor. Beyaz¬lıkların kanama yapması hâlinde bir an önce diş hekimine başvurmak ge¬rekiyor.

Ağız Kanserinin Nedenleri
Herhangi bir hastalığa yakalanmayı kimse istemez. Ancak her hastalığa yol açan belli başlı nedenlerin olduğu da apaçık ortada. Tüm hastalıklarda olduğu gibi, ağız kanserinin başlıca nedenleri konusunda da bilgi sahibi olmak gerekiyor. Gelin, bu nedenleri beraber inceleyelim:
• Ağızda kronik travmaya sebep ola¬bilecek her türlü durum
• Ağza uyum göstermeyen hareketli protezler
• Kötü yapılmış veya keskin kenar¬lı dolgu, kuron veya köprülerin dil veya yanağı sürekli tahriş etmesi
• Alkol, sigara veya bu ikisinin birlik¬te kullanımı
• Kalıtımsal etkenler
• Ağız hijyeni eksikliği

Ağız Kanserinin Tedavi Aşaması
Tedavide sıklıkla kanserden etkilenen dokuların tümüyle çıkarılması, kemo¬terapi, radyoterapi veya bunların bir¬likte kullanımı gerekmektedir. Ope¬rasyon sonrasında çıkarılan dokuların yerini doldurmak için çene-yüz pro¬tezlerine başvurmak gerekebilir. Ko¬nuşmanın etkilenmesi söz konusu ise konuşma terapistinden yardım almak gerekebilir. Süreci yıpratıcı bulan ki¬şiler için de psikolojik yardım almak faydalı olabilir.

Tedavi Esnasında Ağız Sağlığı
Tedaviye başlamadan önce kişinin mutlaka ağız muayenesi yapılmalı ve tüm tedavileri bitirilmelidir. Çürük dişlerin tedavileri yapılmalı, enfeksi¬yon kaynağı olabilecek dişler çekil¬melidir. Çürüksüz dişlere koruyucu dolgu uygulaması ve florün çeşitli preparatlarıyla diş çürüğüne karşı ön¬lem alınabilir.

Tedavi sırasında ağız sağlığına özen göstermemek zaten zor olan süreci daha zor hâle getirir. Bu yüzden ağız bakımı çok iyi olmalıdır. Dişler fırça¬landıktan sonra diş ipi kullanılmalı ve yumuşak dokular, dil, yanak da fırça¬lanarak maksimum hijyen sağlanma¬lıdır.
Tükürük salgısını artırmak ama¬cıyla doktor tarafından reçete edilen ilaçlar kullanılmalı ve şekersiz sakız çiğneyerek de buna katkıda bulunul¬malıdır.
Alkol ve sigara kullanılma¬malıdır.

Ağız Kanseri Riski Nasıl Azaltılır?
Ağız kanseri riskini azaltmak için, önlem olarak yapılacak şeyler var! Neler yapılacağını maddeler hâlinde inceleyebilir, hemen uygulamaya ge¬çebilirsiniz.
• Sigara, pipo gibi tütün ürünlerinin kullanmayınız, tütün çiğnemeyiniz.
• Alkol kullanıyorsanız, aşırıya kaç¬mayınız.
• Hem alkol hem de tütün ürünlerini kullanan kişilerde ağız kanseri riski alkol ve tütün ürünlerini kullanma¬yan kişilere göre 15 kat fazladır. Alkol ve sigarayı birlikte kullanma¬yınız.
• Meyve ve sebzeli zengin diyetle besleniniz.
• Düzenli olarak diş hekimine gitmeyi ihmal etmeyiniz.
• Ağızda sebepsiz yere çıkan yaralar ve bunların sık oluşup uzun süre geçmemesini önemseyiniz.

Yorum Yaz