Çocuklarda Boy Uzaması ve Kemik Ölçümü

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Muharrem İnan, çocuklarda kemikten yaş tespitinin pek çok işlevi olduğunu belirtiyor.Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji

Uzmanı Doç. Dr. Muharrem İnan, çocuklarda kemikten yaş tespitinin pek çok işlevi olduğunu belirterek “Bu tespiti, yasaya göre çocuk olduğunu belgelemek isteyenlerde, boy uzatması ya da bacak uzunluk eşitsizliği nedeniyle operasyon planlanan çocuklarda, son olarak da sporcularda gelişim takibi amacıyla yapıyoruz” diyor.

Çocuklarda kemikten yaş tespiti nasıl yapılıyor?
Büyüme ve gelişmenin değerlendirilmesinde kullanılan en iyi ölçütlerden birisi, kemiklerin olgunluk derecesinin saptanmasıdır. Kemik yaşı tespiti el – bilek röntgen filmlerinin radyolojik incelenmesi ile gerçekleştirilir. Bu amaçla kullanılan Greulich – Pyle Atlası kronolojik yaş gruplarına göre olması gereken standart el – bilek kemik haritalarından oluşmaktadır. Bu yöntemde el –bilek röntgen filmi atlastaki şablonlarla karşılaştırılarak kemik yaşı tespit edilir.

Hangi durumlarda bu işlem kullanılıyor?
Kemik uzamasını izlemek ve yasal konulara çözüm getirme noktasında, pediatrik endokrinoloji, ortopedi ve adli tıp gibi bilim dallarında kemik yaşı tespitinin önemi büyüktür. Özellikle adli tıpta mahkeme tarafından çocukların yaşının belirlenmesi ve yasal olarak erişkin ve çocuk ayrımının yapılması önemlidir. Sporcularda yaş tayini yaş grubuna göre takımlar oluştururken önemlidir. Ortopedide yaş tayini boy uzamalarının tahmin edilmesinde ve ameliyat zamanını belirlerken kritik öneme sahiptir.

Bu işlemi daha çok kimler yaptırabilir?
Yasaya göre çocuk olduğunu belgelemek isteyenlerde, boy uzatması ya da bacak uzunluk eşitsizliği nedeniyle operasyon planlanan çocuklarda, sporcularda gelişim takibi amacıyla yapılır.

İşlemi yaptırmak için çocuk en az ve en çok hangi yaşta olmalıdır?
Doğumdan olgunluğa dek, çeşitli kemikleşme merkezlerinin görünmesi ve birleşmesi oldukça belirli bir örneği izlediğinden, büyümeyi değerlendirmede, doğumdan büyümenin durduğu döneme kadar yapılabilir. (Kızlarda yaklaşık 16 yaş ve erkeklerde 18 yaş…)

Kemik yaşı küçük çıkan ileride problem yaşayabileceğini düşündüğünüz çocuklar için nasıl bir tedavi planı öneriyorsunuz?
Doğum tarihine göre yapılan hesaplamaya göre kemik yaşı daha geri olan çocuklarda D vitamini yetmezliği yönünden değerlendirme yapmak gerekir. Boy uzaması takibi yapılan ya da omurgada eğrilik nedeniyle takip edilen çocuklarda kemik yaşının geride olması boy uzamasının artacağı ve buna parelel olarak beldeki eğriliğin de artacağının habercisidir. Eğer kemik yaşı doğum yaşına göre daha ileride ise bu durumda gelişme beklenenden önce tamamlanacak demektir. Genel olarak özetlersek kemik yaşının tahmini, yasal yönü dışında medikal olarak ailelerin bize sorduğu “çocuğum daha uzayacak mı?” sorusunu cevaplamak ve beklenenden çok erken tarihte büyümesi durma ihtimali olan çocuklarda hormon eksikliklerini tamamlamak, tedavisini yapmak ve aileleri ileride uygulanacak tedaviler konusunda bilgilendirmek için gerekir.

Bu Yazıyı Paylaş

Yorum Yaz