Çocuklarda Kişilik Nasıl Oluşur?

http://centralhospital.com/

Her çocuk kendine özgü kişilik özellikleri ile dünyaya gelir ve devamlı olarak gelişim içindedir. Bu gelişimi etkileyen en önemli faktör ise ailedir. Çocuğun karakteri, ailesinden öğrendiği kişilik özellikleriyle oluşur.

Kişilik; bir insanın ilgi duyduğu alanlarını, becerilerini, sesi ve konuşma tarzını, davranışlarını, dış görünüşünü ve çevresine karşı uyum biçimini kapsar. Kişiyi başka insanlardan ayıran, onu özel yapan tüm bu özellikleri içerir. Kişilik; hem doğuştan gelen biyolojik özelliklerin, hem de çevrenin bir ürünü olarak tanımlanabilir.

ÇOCUĞUN KİŞİLİK GELİŞİMİ DOĞUMLA BAŞLAR

Bir bebek doğduğunda fiziksel ve psikolojik olarak süreç yaşamaya başlar. Fiziksel doğum zaman içerisinde daha kısa bir sürede yayılırken, psikolojik doğum ise yaşam boyu devam eder. Çocuğun kişilik gelişimi doğumla birlikte başlar ve 6 yaşlarına geldiğinde büyük oranda tamamlanır. Bir bebekte kişilik gelişmesi; cinsiyeti kız ya da erkek olsun, 0-3 yaş arası anneden psikolojik doğumunu sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmesi ile olur.

AİLENİN PAYI BÜYÜK

Çocuklarda sağlıklı bir kişilik gelişimi için belli yaşlarda edinilmesi gereken birtakım özellikler vardır. Çocuğun bu özellikleri edinmesinde aile ile olan ilişkisi büyük önem taşır. Çocuğun karakteri, ailesinden öğrendiği kişilik özellikleriyle oluşur. Kişiliğin gelişmesi ayrıca kültüre göre de farklılık gösterir.

BEBEK ANNESİNİ DUYGUSAL OLARAK KAYBETMEMELİ

Bebekler 0-18 ay, benmerkezci şekilde yaşarlar. Bu durum tümüyle kendi ihtiyaçlarının giderilmesine yöneliktir. Bu dönemde annenin bebeğin fiziksel ihtiyaçlarını gidermesi gerekir. Fiziksel ihtiyaçlar karşılanırken de, bebeğe gösterilen sevgi, ilgi ve şefkat çok önemlidir. Çünkü bebek bunlara fazlasıyla ihtiyaç duyar. Bebeğin bu dönemde annesini duygusal olarak kaybetmesi, ileriki safhalarda kişilik gelişiminde sorun yaratabilir.

BEBEK İLE ANNESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ TUTARLI VE DENGELİ OLMALI

Kişilik gelişiminde anne öncelik taşır çünkü bebek, ilk ilişkisini annesi ile kurar. Eğer anne çocuğa karşı davranışlarında tutarlı davranır ve olumlu yaklaşırsa, çocuk bu ilişkisinde kendisini tatmin eden, koruyan, rahat ettiren kişiyi ödül kaynağı olarak öğrenerek, anneye değer verir. Bu durumda, çocuğun yaşamında doyumu bulacağına ilişkin bir güven duygusu oluşmasına olanak sağlar. Tutarsız, kaygılı ve olumsuz bir anne ise, çocuğun özgüvenini oluşturmasını zorlaştırarak, kişilik gelişimini olumsuz yönde etkiler. Bebek ve anne arasındaki ilişkinin tutarlı, dengeli ve aynı olması bu dengeyi korur.

Yorum Yaz