Girişimsel Radyoloji ile Ameliyatsız Tedavi Uygulamaları

Prof. Dr. Yiğit Göktay
Girişimsel Radyoloji Uzmanı
http://www.yigitgoktay.com/

 

Günümüzde tüm tıp uygulamalarında hasta için en az zorluk taşıyan, en etkili ve hızlı tedavi seçeneklerine ihtiyaç duyulmaktadır. Tıptaki bilimsel ve teknolojik inanılmaz ilerlemeler sonucu gelişen Girişimsel Radyoloji bu gereksinimden ortaya çıkmıştır. Girişimsel Radyolojide temel hedef ultrason, anjiografi, MR ya da BT gibi ileri radyolojik görüntüleme yöntemleri aracılığıyla ciltteki küçük bir delikten girerek hastanın iç organlarındaki,beynindeki ya da damarlarındaki hastalığın iyileştirilmesidir.

Girişimsel Radyoloji hekimi yüksek teknolojik görüntüleme araçlarını kullanarak hasta olan vücut bölgesini izlerken aynı anda da gelişmiş özel cihazlar ile hastalıklı alana ulaşır ve tedaviyi hedefe uygular. Bu işlemler ciltteki küçük bir delikten girerek yapıldığı için hasta hızlı bir iyileşme gösterir ve genellikle bir gün içerisinde taburcu olur.En sık kullanılan Girişimsel Radyolojik tedaviler ve uygulandığı hastalıklar aşağıda sunulmuştur.

Beyin damar hastalıklarına yönelik girişimsel radyolojik tedavi işlemleri genellikle beyin kanamasını ve felç durumunu engellemek için yapılır:

 •  Beyin damarlarında oluşmuş baloncukların (Anevrizma) damar içerisinden tedavileri.
 • Beyin içerisinde doğuştan gelen damar yumaklarının (AVM) kılcal damarlar içerisinden ilerlenerek tıkanması.
 • Bunların yanında yeni ortaya çıkmış  inme-felç durumunda saatler içerisinde girişim yapılarak tıkalı beyin damarının açılması.
 • Beyin beslenmesini engelleyen ya da felç riski yaratan  şah damarı, beyincik damarı darlıklarının damar içerisinden koruyucu filtreler eşliğinde balon ve stent aracılığıylaaçılması.

Damar hastalıklarına yönelik girişimsel işlemler,  koroner damarlar hariç vücudun tüm damarlarına yönelik anjiografi ve girişimsel işlemleri içerir:

 • Özellikle  bacak damarlarındaki darlık ve tıkanmalara bağlı yürüme güçlüğü ve ağrı çeken ya da ayak yaraları olan hastalarda tıkalı damarların balon ve stentle açılması.
 • Böbrek damarlarında darlık ve buna bağlı ileri derece yüksek tansiyonu olan hasta damarların girişimsel radyolojik yöntemlerle açılması.
 • Vücudun ana atardamarı Aortanın balonlaşması (aort anevrizması) durumunda damar içerisinden özel kılıflı stent ile damarın onarılması.
 • Hemodiyaliz hastalarında diyaliz için açılmış damar fistüllerinde zamanla oluşan darlık ve tıkanmaların açılması.
 • Toplardamar tıkanması durumunda buna bağlı oluşabilecek akciğere pıhtı kaçması (pulmoner emboli) ihtimaline karşı ana toplar-damara (Vena Cava) filtre yerleştirilmesi.
 • Toplardamar yetersizliğine bağlı oluşan  varis ve venöz yetmezlik durumlarında görüntüleme eşliğinde damar içerisinden yapılan lazer ve girişimsel uygulamalar ile tedavi.
 • Mide, barsak kanaması, iç kanama, akciğer kanaması ve organ yaralanmasına bağlı kanamalarda anjiografide damar içerisinden ilerleyerek kanayan damarın tıkanması ve kanamanın durdurulması.
 • Kadın hastalarda rahimde yer alan  miyomların besleyici damarlarının tıkanması ile ameliyatsız olarak ortadan kaldırılması prensibine dayanan uterin  myom (fibroid) embolizasyon girişimleri.

Kanser hastalarında tümör tedavisine yönelik girişimsel radyolojik işlemler:

 • Özellikle  karaciğer tümörlerinde ve karaciğere sıçramış kanserlerde damar içerisinden tümöre dek ilerleyip özel ilaçların kanserli dokuya verilmesi ve damarların tıkanması (kemoembolizasyon) tedavileri.
 • Benzer yöntemler kullanılarak tümör dokusuna nokta atış girişimleri ile radyoaktif madde uygulanan radyoembolizasyon tedavileri.
 • Karaciğer, böbrek ya da akciğer yerleşimli tümörlerde ameliyat ile tedavi şansı yoksa ciltten iğneyle tümöre ulaşıp özel enerji uygulamaları (radyofrekans, mikrodalga gibi) sayesinde kanserli dokunun kurutulması.
 • Kanser hastalarının ileri derece ağrı çekmesine neden olan sinir tutulumlarını kurutmaya yönelik görüntüleme eşliğinde girişimler ile ağrı kontrolü işlemleri.

Ciltten iğne ile girilerek yapılan özel girişimsel tedaviler uzun yatış gerektirmez ve hastalar çoğunlukla kısa bir gözlem ardından taburcu olurlar

 • Karın boşluğu ya da göğüs boşluğunda oluşmuş her türlü  apse ve sıvı birikimlerininciltten özel cihazlar ile boşaltılması.
 • Böbrek kistlerinin hastaya zarar vermesi durumunda ciltten boşatılıp tedavisi (apse drenajı).
 • Böbrek ve idrar yolu tıkanıklıklarında idrarın vücuttan atılamayıp böbreğe zarar vermesini engellemek için ciltten boşaltılması (nefrostomi) ya da mesaneye geçişin sağlanması (antegrad üreteral stent).
 • Karaciğer, safra yolu ya da pankreas hastalıklarında  safra yolu tıkanması halinde safranın vücuda zarar vermesini engellemek için ciltten boşaltılması ya da balon ve stent ile içerideki tıkanıklığın açılması.
 • Özellikle karaciğerde görülen  parazit kistlerinin (kist hidatik) ciltten boşaltılıp özel bir tedavi ile kurutulması.
 • Vücudun herhangi bir yerinde oluşan tümörlerin, nodüllerin, kitlelerin yapısını anlamak için görüntüleme eşliğinde ciltten iğne ile yapılan biyopsi işlemleri.

2 Comments - Write a Comment

 1. Girişimsel radyoloji yeni çağın tıbbı olacak. Cerrahi tedavi yöntemlerine başvurmadan önce mutlaka girişimsel radyoloji ile tedavisi mümkün mü kontrol etmekte büyük yarar var. Örneğin beyin ameliyatı olmak yerine bir girişimsel radyoloji uzmanı tarafından tedavi edilmek mümkün olabilir. Ben de bir girişimsel radyoloji uzmanı olarak meslektaşımı tebrik ediyorum.

  Reply
  1. · Edit

   Biz de bu alandaki gelişmeleri heyecanla takip ediyoruz. Bilgilendirici yorumunuz için çok teşekkür ederiz, sağlıklı günler dileriz.

   Reply

Yorum Yaz