Kemik İliği ve Kök Hücre Toplama Yöntemleri

Kaynak: Acıbadem Sağlık Grubu 

http://www.kemikiligitransferi.com/kemik-iligi-ve-kok-hucre-toplama-yontemleri/

Kemik iliği nakli sırasında alıcıya nakledilen kök hücreler, aşağıda belirtilen kaynakların herhangi birinden elde edilebiliyor ve buna göre isimlendiriliyorlar.

Kemik İliği Nakli: Kemik iliğinin kalça kemiğinden alınarak nakledilmesi.

Kemik iliği elde etme prosedürü “hasat” adı verilen işlemle yapılır ve kemik iliği naklinin üç türünde de (otolog, sinjeneik, allojeneik) aynıdır. Kemik iliği donörün kalça kemiğinden iğne yardımıyla, genel ya da lokal anestezi altında alınır.

Dolaşan Kök Hücre Nakli (Çevresel Kan Kök Hücresi Nakli): Kemik iliğindeki kök hücrelerin özel bir iğne sayesinde (büyüme faktörü) uyarılıp, kan dolaşımından “Aferez” olarak adlandırılan bir işlem ile toplanarak nakil yapılması.

“Aferez” işleminde kan, kateter vasıtası ile alınıp, aferez cihazı vasıtası ile geri veriliyor. Kan aferez cihazı içersinden dolaştığı esnada kök hücreler diğer kan hücrelerinden ayrıştırılarak, farklı bir torbada toplanıyor. İşlemden sonra kanın kalan kısmı hastaya ya da donöre geri veriliyor.

Aferez işlemi her gün 4-6 saat arası sürer. Toplama günleri her gün toplanacak olan hücre sayısına bağlıdır. Toplama için gerekli gün sayısı her kişi için aynı değildir.

Göbek Bağı Kan Kök Hücresi Nakli (Kordon Kanı): Yeni doğanların göbek bağında bulunan kan, kök hücre bakımından zengin kaynaklar olarak gösteriliyor. Göbek bağı kan kök hücreleri ile yapılan nakil bu ismi alıyor.

Kordon kanı, bebek doğar doğmaz, kordon kesildikten sonra ilk 10 dakika içinde kordondan alınır. Kordon ve kordon kanının alınması normal doğum prosedürünü ya da bebeği herhangi bir şekilde etkilememektedir. Kordon ve kordon kanı, laboratuvarda özel yöntemlerle işlenir ve uygun şartlarda dondurulur.

Yorum Yaz