Koronavirüs Verem Hastalığını da Etkiledi

Kaynak: https://www.indyturk.com/

Türk Toraks Derneği (TTD) Dünya Sağlık Örgütü’nün ve başka araştırmaların  Kovid-19 salgınının verem hastalığı ile savaşı olumsuz etkilediğini ortaya çıkardığını açıkladı.

Hemen her ülkede tanı konulan hasta sayısının azaldığını belirten TTD, 2020 yılı verileri ile 2019 yılı verileri karşılaştırıldığında Türkiye’de de pandeminin tüberküloz kontrolünü olumsuz etkilediğini belirtti.

TTD’nin açıklamasında karşılaştırmalı veriler incelendiğinde verem savaşı dispanserlerinde yapılan muayene sayısı, korumaya alınan kişi sayısı, yapılan temaslı muayene sayısı ve bakteriyolojik inceleme sayılarının yaklaşık yüzde 40 düzeyinde, yeni kayıt edilen tüberkülozlu hasta sayısının ise yüzde 26 azaldığı bilgisi yer aldı.

TTD, Tüberküloz kontrolündeki bu olumsuz etkilerin başlıca nedenlerini şöyle sıraladı:

Hastaların sağlık kurumlarına başvurmaması,

Hastaların sağlık kurumlarına geç başvurması,

Sağlık kurumlarının KOVID-19 dışındaki hastalıklara yeterince zaman ayıramaması,

Tüberküloz test ve tanı işlemlerinin yapılma oranındaki düşüş,

Sağlık personelinin KOVID-19 için görevlendirilmesidir.

Verem savaşı hizmetlerinin sürekli ve başarılı sürdürülmesinin öneminin vurgulandığı açıklama şu ifadelerle devam etti:

Bu konuda her türlü yetersizlik ve başarısızlık uzun dönemde olumsuz etkiler doğuracaktır.

Verem savaşı hizmetlerinin sürekli ve başarılı sürdürülmesi önemlidir. Bu konuda her türlü yetersizlik ve başarısızlık uzun dönemde olumsuz etkiler doğuracaktır.

Türkiye’de başarıyla sürdürülen verem savaşının uzun yıllar, istikrarlı şekilde sürdürülmesi gerektiğinin altı çizilen açıklamada “Bu konuda, Sağlık Bakanlığı, hastaneler, verem savaşı dispanserleri, aile hekimleri, laboratuvarlar yanında derneklerin ve diğer kuruluşların çalışmaları önem taşımaktadır” ifadeleri yer aldı.

 

Yorum Yaz