Ortodonti Tedavilerinde Özele Sevk Alabilirsiniz

Özellikle ekonomik sebeplerden ötürü ertelenen ortodontik tedavilerle ilgili olarak bir noktaya değinmek istiyoruz. Sağlık Bakanlığı’na bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri, kendi bünyelerinde sağlayamadıkları ortodonti tedavileri için hastaları özel sağlık kuruluşlarına sevk edebiliyor. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinden sevk alan hastalarımız, ortodonti uzmanı bulunan özel sağlık kuruluşuna giderek Türk Diş Hekimleri Birliği asgari ücret tarifesi fiyatları üzerinden SGK’dan iade alabilirler.

Özel ilgi ve bazen genel anestezi altında tedaviye ihtiyaç duyan özürlü vatandaşlarımız da bu haklardan yararlanabilirler. %40 ve üzerinde özürlü olan ve bunu raporla belgeleyebilen tüm vatandaşlarımız Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde sağlanamayan tedavileri için sevk alarak özel sağlık kuruluşlarına başvurabilir ve yine Türk Diş Hekimleri Birliği asgari ücret tarifesi fiyatları üzerinden SGK’dan iade alabilirler.

Tüm vatandaşlarımıza sağlıklı ve güzel bir gülümseme sahibi olma imkanı veren bu uygulamaların hastanemizde de geçerli olduğunu hatırlatır, sağlıklı gülüşler dileriz…

Özel Dentistanbul Diş Hastanesi.

İlgili tebliği maddeleri:

A) Sevk işlemleri;

1) %40 ve üzerinde özürlü kişiler hariç olmak üzere kapsamdaki kişilerin özel sağlık kurum ve kuruluşları ile Kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık kurum ve kuruluşlarındaki diş ünitelerinde yapılan diş tedavilerinin ödenebilmesi için Sağlık Bakanlığına bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri (ADSM) tarafından tedavinin sağlanamaması nedeniyle sevk edilmiş olmaları zorunludur.

2) %40 ve üzerinde özürlü kişilerin özel sağlık kurum ve kuruluşları ile Kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık kurum ve kuruluşlarındaki diş ünitelerinde yapılan diş tedavilerinin ödenebilmesi için özürlülük durumunu belgelendirmek suretiyle müracaat ettikleri Kurumla sözleşmeli ağız ve diş sağlığı hizmeti verilen sağlık kurum veya kuruluşunda tedavilerinin sağlanamaması nedeniyle sevk edilmiş olmaları şarttır. Başta zihinsel özürlü olmak üzere iletişim kurulamayan veya algılama güçlüğü yaşanan özürlü kişilerin diş tedavileri lokal anestezi altında gerçekleştirilemiyorsa ve genel anestezi altında müdahale gerekliliği söz konusu ise tedavinin, anesteziyoloji ve reanimasyon uzman hekiminin sorumluluğunda genel anestezi altında cerrahi müdahale uygulanabilen, asgari tıbbi malzeme ve ilaçların bulunduğu genel anestezi ile müdahale birimi olan sağlık kurumlarında yapıldığının belgelendirilmesi gerekmektedir.
“Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş raporun bir örneği düzenlenecek faturaya eklenecektir.

http://www.tdb.org.tr/tdb/v2/ekler/SGK_sevklerle_ilgili_genelge_2010-41-29032010.pdf

Bu Yazıyı Paylaş

Yorum Yaz