Pediatrik Koklear Implant Yaşı 9 Aya İndi

Cochlear, doğuştan işitme engeliyle doğan çocuklar için koklear implantasyon yaşının 9 aya düşürülmesi amacıyla ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA)’e başvurmuştu. Alınan onayla, 12 aydan 9 aya inen implantlama yaşı, doğuştan işitme engeli olan çocuklarda daha iyi işitme ve konuşma için erken implantasyonun öneminin altını çizmiş oldu.

İşitme implantı sektörü lideri Cochlear, ileri derecede sensörinöral işitme kaybı olan çocukların koklear implantasyon yaşını 12 aydan 9 aya düşürmek için ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA)’nden onay aldı. Bu onay, işitme engeli ile doğan çocukların daha erken koklear implantlara erişmelerine imkân tanıyarak, konuşma ve dil becerilerini geliştirmeleri açısından avantaj sağlayacak. Koklear implantların ilk onay alan modeli CochlearTM Nucleus® 1990 yılından bu yana çocuklarda kullanım için FDA onayına sahip. FDA onayı, tüm mevcut Cochlear Nucleus İmplant modellerinin yanı sıra Cochlear tarafından gelecekte geliştirilecek tüm modelleri kapsayacak.

Yapılan araştırmaların yanı sıra mevcut cerrahi ve klinik uygulamalardan edinilen deneyimler, en iyi dil ve konuşma sonuçlarını elde etmek için erken implantasyonun etkinliğinin önemine işaret ediyor. İşitme sağlığı uzmanları tarafından yapılan araştırmalar, teknolojideki önemli gelişmeler ve günümüz koklear implant cihazlarındaki gelişen konuşma kodlama stratejileri, endikasyonun 9 aya indirilmesinin onaylanmasında önemli rol oynadı.

FDA’in onay açıklamasının ardından konuşan Cochlear Türkiye Genel Müdürü Gül Erden, koklear implantların, doğuştan işitme kaybı olan çocuklarda ve yetişkinlerde işitmeyi geri getirebilen en devrimci ve etkili modern implante edilebilir çözümlerden biri olduğuna dikkat çekti. Erden şöyle devam etti: “Bu noktada cihazın, erken teşhisin ardından zaman kaybetmeden uygulanması, duyma yetisinin geri gelmesi ve konuşma yetisinin de kaybedilmemesi açısından kritik önem taşıyor. Aldığımız FDA onayı, işitme engeli ile doğan çocukların koklear implantlara mümkün olan en kısa sürede erişebilmelerini sağlayacak. Bu şekilde bireyin normal yaşama adaptasyonu hızlanarak, kolaylaşmış olacak”.

Dünya Sağlık Örgütü’nün raporuna göre dünyada 466 milyon (dünya nüfusunun %6’sı) insan işitme kaybından mustarip. İşitme kayıplı kişilerin %93’ünü erişkinler, %7’sini çocuklar oluşturuyor. Tahmini 5,5 milyon kişi ise “çok ileri derecede” sensörinöral işitme kaybına (SNİK) sahip. Her yıl çok ileri derecede işitme kaybıyla dünyaya gelen bebek sayısının 100.000 ile 150.000 arasında olduğu tahmin ediliyor. Yapılan iki kapsamlı çalışmada, ileri derecede işitme kaybıyla doğan bebeklerin oranı %0,7 -1,1 olarak belirlenmiş. Türkiye, doğuştan işitme kayıplarının en çok görüldüğü ülkelerden biri ve ülkemizde her yıl yaklaşık 2.600 ila 4.500 bebek doğuştan işitme kaybı ile dünyaya geliyor. İşitme kaybı, konuşma ve dil gelişimi, okur-yazarlık, ruh sağlığı, sosyal ve bilişsel işleyiş, eğitim başarısı, istihdam ve sosyo-ekonomik fırsatlar da dahil olmak üzere bir çocuğun hayatı üzerinde önemli bir etkiye sahip. Araştırmalar, koklear implant kullanan şiddetli-derin işitme kaybı olan çocukların, işitme cihazı kullanmaya devam eden çocuklara göre sesleri daha iyi tanıyabildiğini gösteriyor ve koklear implantlara erişimi geciktirmemek gerektiğinin altını çiziyor.

Koklear implantlar, doğru zamanda uygulandığında, normal işitme aralığındaki seviyelerde seslerin işitsel farkındalığı, konuşmayı anlama, ses netliği, dil becerileri2, gürültüde işitebilme3, yaşam kalitesi3 ve eğitim noktasında4 çocuklara gelişim sunuyor. 12 aydan küçük koklear implant uygulanan çocukların yüzde 80’i okula girişte normal seviyede kelime bilgisine sahip olabiliyor ve yine çocukların yüzde 81’i örgün eğitime erken katılabiliyor. 1,5

Yorum Yaz