Sinüzit Ameliyatlarında Bilgisayar Destekli Cerrahi

 

Cerrahi navigasyon sırasında endoskopik sinüs ameliyatlarında kullanılan cerrahi aletlerin sinüs anatomisi içindeki yerleri özel bir cihaz ve yazılım yardımı ile gerçek zamanlı olarak ve 1mm den daha az yanılma payı ile takip edilebilmektedir.

Cerrahi navigasyon uygulamasında amaç ameliyat öncesinde elde edilen bilgisayarlı tomografi (CT) görüntüleri ile ameliyat bölgesi anatomisi arasında bağlantı kurarak, cerrahi aletlerin işlev gören uç kısımlarını karmaşık sinüs anatomisi içinde takip etmektir. Bu teknoloji ile kritik yapı ve organların yerleri kolayca ve çok az yanılma ile tespit edilmekte ve mevcut hastalık bu yapılara zarar vermeden tam olarak temizlenebilmektedir.

Ortamda bulunan manyetik özellikli cihazlar ya da protezler sistemi etkileyebilmektedir. Cerrahi navigasyonda en kritik nokta “doğruluk” yani monitörde görülen nokta ile sinüs anatomisi içinde bulunulan gerçek noktanın birbiri ile örtüşme derecesidir. Görüntüleme (tomografi tekniği) hatası, üç boyutlu yapılandırma hatası, hastanın hareket etmesine bağlı hatalar ve izleme sistemi hatası gibi nedenler doğruluğu etkileyebilmektedir.

Cerrahi Navigasyon Teknolojileri

Günümüzde cerrahi navigasyon için optik ve elektromanyetik olmak üzere iki farklı teknoloji kullanılmaktadır. Optik navigasyonda cerrahi aletin yeri bulunurken hasta ve cerrahi alet üzerine yerleştirilen yansıtıcılardan yansıyan kızıl ötesi ışınlar arasındaki açılar kullanılırken elektromanyetik navigasyonda manyetik özellikli cerrahi aletlerin hastanın başı çevresinde oluşturulan elektromanyetik alan içindeki hareketleri takip edilmektedir.

Cerrahi Navigasyonun Başlıca Avantajları
 • İki boyutlu endoskopik görüntüde üç boyutlu yol haritası sağlaması,
 • Ulaşılması güç anatomik bölgelere güvenli yaklaşım sağlaması,
 • Daha az travma ile hassas cerrahi yapılabilmesi,
 • Ameliyat süresinin kısalması,
 • Komplikasyon ihtimalinin ileri derecede azalması
 • Ameliyat başarı oranının artması
 • Nüks (hastalığın tekrarlaması) ihtimalinin azalması olarak sayılabilir.
Cerrahi Navigasyonun Başlıca Kullanım Gereklilikleri

Günümüzde artık en standart endoskopik cerrahi vakalarında bile kullanılmakta olan cerrahi navigasyon özellikle;

 • Doğumsal olarak anatomisi bozuk olan (anomalili) hastaların ameliyatlarında
 • Daha önce geçirilmiş ameliyat ya da travmaya bağlı olarak sinüs anatominisi değişmiş hastalarda
 • Kritik anatomik organ komşulukları olan alın sinüsü, arka etmoid ve sfenoid sinüs hastalıklarında
 • Mantarların neden olduğu sinüzitlerde
 • Yaygın polip nedeni ile anatomik yapıların tanınmasının güçleştiği hastalarda
 • Hipofiz ve kafa tabanı girişimlerinde
 • Sinüs ve kafa tabanındaki tümörlerin ameliyatlarında
 • Göz çukurunu ve göz yaşı kesesini ilgilendiren ameliyatlarda
 • Beyin omurilik sıvısı kaçaklarının onarılmasında

Ameliyatın başarı oranını artırması ve ameliyat sırasında istenmeyen olayların (komplikasyon) oluşma riskini belirgin olarak azaltmasından dolayı çok önemli faydalar sağlamaktadır.

Bu Yazıyı Paylaş

Yorum Yaz