Tags: bipolar bozukluk tedavi

Bipolar Bozukluk Nedir?

Bu yazı Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü web sitesinden alınmıştır: https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/ruh-sagligi/kronik-ruhsal-hastal%C4%B1klar.html BİPOLAR DUYGULANIM BOZUKLUĞU NEDİR? Bipolar bozukluk (manik-depresif bozukluk olarak da bilinir) duygudurumda…