Tags: İstanbul Cerrahi Hastanesi

Kaynak: İstanbul Cerrahi Hastanesi http://www.istanbulcerrahi.com Amerikan Göğüs Hastalıkları Birliğinin Uluslararası Konferansında sunulan bir çalışmaya göre aylar, hatta yıllarca süren süreğen hırıltılı öksürüğü olan insanların…

Kaynak: İstanbul Cerrahi Hastanesi Dr. Gül Tan Çetmeli 2011 Ağustos ayında Manisa’da, sonra Sakarya, İzmir, Aydın ve Isparta’da ateş ve santral sinir sistemi tutulumuyla…

Yazan: Operatör Dr. Funda Şerefhan İstanbul Cerrahi Hastanesi Kaynak: http://www.istanbulcerrahi.com/saglik-haberi-goz-tembelligi.asp Gözde ve görme yollarında herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, kırma kusurunun düzeltilmesine rağmen görmenin…